Как се представят дела в zasedatelmimo.bg

Уважаеми читатели,
изключително съм Ви благодарен, че желаете да употребявате съдържанието, поместено в сайта zasedatelmimo.bg.

Тъй като основният предмет на уебсайта е да Ви запознава с делата, които разглеждам като съдебен заседател, има няколко правила, които ще ни се налага да спазваме.

Моля, запознайте се с тях. 🙂

  1. В рубриката „Представяне на дела“ накратко давам описание на конкретните дела, които са ми разпределени. В никакъв случай не очаквайте информация за обвиняемия, която би могла да разкрие самоличността му. Същото важи и за евентуалните (твърдящите, че са) пострадали и жертви. От една страна по закон съм задължен да спазвам конфиденциалност, от друга е неморално да обявявам имена при презумпция за невиновност + възможност за обжалване.
  2. Ще ми е полезно да прочета, да изслушам мнението на всеки гражданин за делата, които разглеждам. Все пак, аз съм Ваш представител в съдебния състав и Вие имате право да изразите позицията си. Може да се свържете с мен винаги. Но ако за да си съставите становище изискате от мен допълнителна информация от тази, която съм преценил, че мога да споделя публично, то ще ми се наложи да Ви откажа.
  3. В категорията „Как гласувах“ сбито ще пиша как съм гласувал по конкретно дело и какви са причините да взема даденото решение. Ако съм на „Особено мнение“, то ще го включа като точка, но няма да критикувам колегите си. Нито е колегиално, нито пък се чувствам най-прав. Понякога определеното (наказание) по закон се разминава със съвестта и вътрешните убеждения, а съм се заклел и тях да спазвам.

Може би тези правила в известна степен Ви разочароват, но няма как без тях. Ако Ви е интересно да проучите едно дело от „А“ до „Я“, разходете се до всеки съд във Вашия град. Имате право да влезете и да присъствате на заседания, освен ако делото не се гледа при закрити врати.

Искрено Ваш,
съдебен заседател Мимо Гарсия