Общи условия

Последна актуализация : 15.05.2021г. I. Общи разпоредби Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате уеб сайта HTTPS://WWW.ZASEDATELMIMO.BG (наричан по-долу и само уеб сайт;сайт;платформа) на съдебен заседател Мимо-Гарсия Стоянов Груев (наричан по-долу и само издател/собственик). Настоящите общи условия … Продължете с четенето на Общи условия